Vi är fyra 4:or på Internationella Skolan i Uppsala som jobbar på vår blogg med hjälp av våra lärare. Vi lägger upp saker på vår blogg för att andra ska kunna använda den för att lära sig någonting.

Vi har gjort egna tutorials som vi hoppas att många vill titta på. Vi hoppas att ni kanske vill använda dem som brainbreakers när ni har tid över i skolan. Vi gjorde en ordentlig planering med instruktioner, spelade in korta filmer och klippte ihop. De blev bra, eller hur?

Våra lärare undrade om vi ville tävla i webbstjärnan eller bara ha bloggen för oss själva. Självklart vill vi tävla! Om vi vinner ska vi göra något roligt tillsammans alla fyror på IESU. Vi tycker att våra tutorials är värda att vinna ett pris för vi har lärt oss planera och göra en riktigt bra instruktion. Andra kommer också lära sig mycket genom att titta på det vi gjort.

4A 4B 4C 4D

Våra lärare Nina Martinell och Farhad Abdi skriver så här: 

  • Fyra 4:or med olika kunskaper om digitala verktyg och två lärare i Sv/SO med olika erfarenhet lär sig och utvecklas tillsammans. Våra arbeten i de olika klasserna blir synliga och vi inspireras av varandra. Bloggen blir en del av arbetet och en motivationen att bearbeta uppgiften ännu mer ökar.
  • Vår förhoppning är att de andra ämneslärarna i åk 4 inspireras att vara med och vi vet att det är på gång.
  • Att publicera arbeten på nätet gör att vi i skolan deltar mer i det verkliga livet och inte bara gör saker som stannar inom vår egen bubbla.
  • En viktig del i detta arbete är att lära om källkritik och upphovsrätt. Det bästa sättet är att själv publicera på nätet. Det blir tydligt att vem som helst kan lägga ut något på nätet när ditt egna material finns där. Upphovsrätt känner många elever i åk 4 inte till men det är också något som blir verkligt i detta arbete.
  • Alla våra arbeten är under CC-licensen CC BY-NC-SA om inget annat anges. Läs mer på https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/
  • Om inget annat anges är samtliga bilder som vi använt från www.pixabay.com som har licensen Creative Commons CC0.

Maila nina.martinell.uppsala@engelska.se om ni vill få kontakt med oss.

Kopplingar till Lgr11
Svenska syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska
uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll, svenska åk 4-6:

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
• Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
• Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.